VVS-Huset
+    Kontakt
Håll dig uppdaterad

Så här går det till med ROT-avdrag hos VVS-Huset

Som privatkund hos VVS-Huset kan du nyttja möjligheten till skattereduktion för ROT-arbeten. Det innebär att du i de flesta fall bara behöver betala en del av arbetskostnaden för reparationer, underhåll, ombyggnad eller tillbyggnad på din fastighet.

2016 är ROT-avdraget 30% av arbetskostnaden.

Arbeten som du vill ha utfört måste omfattas av villkoren för Skatteverkets skattereduktion. Skulle det visa sig att du inte är berättigad till ROT-avdraget, blir du betalningsskyldig på återstående belopp till VVS-Huset. Reglerna för ROT-avdrag framgår av Skatteverkets hemsida.

Att tänka på

1. FYLL I FORMULÄR FÖR ROT-AVDRAG  NAVIGATERIGHT

2. VVS-Huset fakturerar dig de nedlagda kostnaderna minus det aktuella ROT-avdraget. Arbetskostnaden är specificerad på fakturan. 

3. Efter din betalning erhåller VVS-Huset ROT-avdraget från Skatteverket.

4. Om Skatteverket inte godkänner ditt avdrag kommer VVS-Huset att fakturera dig återstående delen av arbetskostnaden.

För administration av ROT-avdrag fakturerar VVS-Huset 250 kronor i en uppläggningskostnad. För återkommande kunder faktureras inte den administrativa avgiften mer än en gång.